Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με υβριδικό τρόπο (συμμετοχή με φυσική παρουσία ή διαδικτυακή παρακολούθηση).

Για δηλώσεις φυσικής παρουσίας  παρακαλείσθε όπως, ορίσετε τις ημέρες και ώρες παρακολούθησης για τις οποίες  ενδιαφέρεστε, και στείλτε το αίτημα σας στο e-mail info@epnelrespiratory-athens.gr.

Η διαδικτυακή παρακολούθηση του συνεδρίου είναι χωρίς οικονομικό κόστος. Στο συνέδριο θα χορηγηθούν 16 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Η χορήγηση των μορίων γίνεται βάσει των ωρών παρακολούθησης.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων με φυσική παρουσία θα εξαρτηθεί από τα ισχύοντα Υγειονομικά Πρωτόκολλα. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας για τις εγγραφές με φυσική παρουσία (με προτεραιότητα στις κατηγορίες “Ειδικοί” & “Ειδικευόμενοι Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας”).

Φόρμα Εγγραφής

Η προσέλευση στο χώρο του Συνεδρίου ξενοδοχείο Divani Caravel, χωρίς την έγγραφη επιβεβαίωση του αιτήματος σας από  τη γραμματεία  του Συνεδρίου, δεν θα γίνεται δεκτή.

X